วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การติดตั้งบาร์โหนติดผนัง แบบไม่ยุ่งยาก การที่ดวงจิตจะรู้สึกกระแสเหล่านั้ใด้นั้นเฃาสอนวิธีฝึกหัดใว้ดังนั้การปึกหัดเจโตปริยญาณนั้น จำเป็นต้องมืคนลองคน วิธีปึกหัดในขั้นต้นเขาลอนให้ผูกตาคนๆ หนึ่ง เอาของอะไรอันหนึ่งไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้น ไปจับมือผู้ที่ถูกผูกตา พยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้น หาของให้พบให้ใช้กำลังดวงจิตคิดถึงสิงของนั้นว่าอยู่ที่ไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทางไหนก็ให้เดินตามไป อย่าขัด บาร์โหนติดผนังราคา ขืนหรือจูงเลียเอง ส่วนผู้ที่ถูกผูกตาก็พยายามทำมโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของไว้เช่นนี้ผู้ที่ถูกตาจะคลำถูกของนั้นโดยไม่นานนักในเรื่องนี้ทำกันได้ง่ายๆ แต่ก็มีผู้คัดด้านมาก ว่าไม่เป็นจริงคิอไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจูงไปเองถึงแม้ไม่ประสงค์จะจูงไปโดยมิได้ตั้งใจ เขาตอบว่าถูกแล้ว ผู้จูงจูงไปเองเขาไม่เถึยง แต่เขายืนยันว่าในขั้นต้นจะต้องทำดังนั้นเหมือนอย่างสอนให้เด็กเดิน ในขั้นต้นจะต้องประคองไว้ก่อนต้องจูงให้เดินก่อน ถ้าไม่จูงเลียก่อน เด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่พราสอนด้วยปากอย่างเดิย'วหาได้’โม่ ในเรื่องปึกหัดเจโตปริยญาณนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่เริ่มจูงก่อนก็ไม่มืทางสำเร็จได้ บาร์โหนติดผนังทำเอง  แต่เมื่อใช้วิธีจับมือดังกล่าวมาช้างต้น จนเห็นได้ว่าผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธีอื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่ 2เขาสอนให้ผู้หัดหลายคนอยู่มากๆ ด้วยกัน คนที่ถูกหัดนั้นให้ผูกตาตามเคย คนอื่นๆ ทั้งหมดต้องรู้กันว่าเอาของไว้ที่ไหน และคนทุกคนต้องตั้งใจให้ผู้ที่ถูกผูกตาไปหยิบของให้ถูก อาศัยกำลังดวงจิตหลายคนช่วยกันไปจนกว่าจะสำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้ช่วยนั้นลดจำนวนลงไปทืละคน ลงท้ายเหลือคนเดียวถ้าจนเหลือคนเดียวก็สำเร็จได้แล้วก็พึงอุ่นใจว่าได้ก้าวหน้ามามากแล้วเขาสอนให้ทำโดยวิธีเขียนหนังลือหรือเขียนรูปคนสองคนอยู่ไกลกัน คนหนึ่งมองดูรูปอันหนึ่งหรือนึกถึงคำๆ หนึ่ง โดยนัดแนะกำหนดเวลากันไว้ อีกคนหนึ่งตั้งใจรับกระแสของคนที่ส่ง แล้วเขียนลงไปด้วยความพยายามทำไป เขาว่าจะได้ผลดีอย่างน่าประหลาดใจ บาร์โหนติดประตู การปีกหัดในลามขั้นนี้จะเห็นได้ว่ามีความประลงค์อันเดียวคือหัดดว\]จิตใหัเกิดความสามารถที่จะรับหรือทราบกระแสของดวงจิตอีกดวงหนงเมื่อทำได้ถึง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็นับว่าดวงจิตมีความสามารถแล้วเป็นอย่างมาก ขั้นต่อไปพยายามให้ทราบกันโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกัน ในขั้นต้นคงจะทำได้แต่เฉพาะผู้ที่ได้เคยปีกหัดด้วยกัน แต่ภายหลังเมื่อเกิดความชำนาญ ก็สามารถมากขึ้นถึงกับจะรู้สึกกระแลความคิดของคนทั่วไป การปีกหัดเจโตปริยญาณนัยว่าไม่มีอันตราย กลับจะเป็นประโยชน์เป็นหนทางบำรุงกำลังและทำให้หัวใจมีความรู้สึกดีขึ้น

บาร์โหนติดผนัง