วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นห่วงยาง และ บทสรุปในการเลือกซื้อ

รักษาโรคปวดเอวได้ ยังใช้รักษาโรคอื่นได้ผลดีด้วย กล่าวกันว่า เป็นจุดลับสำหรับเร้าความปรารถนาทางเซ็กช์ของผู้หญิงโดยเฉพาะจุดช่างเซียนเตี่ยน ไม่เพียงใช้รักษาโรคปวดเอวได้ ยังใช้รักษาโรคปัสสาวะรดที่นอนได้ผลชะงัด แต่ควรใช้วิธีรมด้วยโกฐจุฬาลำพาแห้งขนาดเท่าเม็ดข้าวเปลือก 5-6 ลูกต่อครั้ง ถ้ารังเกียจแผลเป็นหลังรมจุด จะใช้วิธีหยดเทียนแทนก็ได้จุดเทียนชู ใช้รักษาโรคปวดเอวและโรคท้องร่วงได้ผลดี แต่ควรใช้วิธีรมจุดด้วยโกฐจุฬาลำพาแห้งหรือจะทดลองหยดเทียนก็ได้ปวดประสาท,นงประสาทนั่งแยกออกจากไขกระดูกปลายกระดูกสันหลังส่วนเอวเข้าส่ส่1วนเชิงกรานและสะโพก แพยางเป่าลม แพยางหงส์ ลงไปตามขาด้านหลังถึงปลายเท้า พูดได้ว่า เป็นปลายประสาทที่กระจายกว้างมากที่สุด และสัมพันธ์กับอารมณ์ปรารถนาอย่าง แนบ แน่นจุดพื้นฐานที่สุดคือ จุดถุนเตี่ยน อยู่กลางสะโพกด้านในหว่างหัวกระดูกต้นขากับกระดูกเชิงกราน (ดูรูป 2-3.2) ถ้าใช้นิวกดแรง ๆ จะรู้สึกปวด ตรงนี้แหละคือรากประสาทนั่งสำหรับผู้ปวยที่มีอาการปวดประสาทนั่ง ถ้าได้รมจุดถุนเตี่ยนด้วยโกฐจุฬาลำพาแห้งลัก 5-7 ลูก อาการจะดีขึ้นท้นตาเห็น แต่จุดนี้เป็นจุดเร้าความปรารถนาทางเซ็กซ์ด้วย เวลารมจุด จะรู้สึกร้อนวูบวาบ ถ้าทนไม่ได้ จะใช้เข็มดอกเหมยเคาะกระตุ้นบริเวณจุดลักหลายสิบที จนผิวหนังออกสีแดงเรื่อก็ได้ขณะเดียวกัน ควรหยดเทียนบนจุดอินเหม็น (ถ้าขีดเลันตรงจากกลางรอยพับใต้สะโพกมาที่กลางรอยพับด้านหลังหัวเข่า แล้วแบ่งเป็น 14ส่วนหรือ “นิ้ว” เท่า ๆ ห่วงยางแฟชั่นราคา  กัน จุดอินเหม็นจะอยู่ห่างจากรอยพับใต้สะโพกลงมา 6 นิ้ว หรือห่างจากรอยพับด้านหัวเข่าขึ้นไป 8 นิ้ว ดูรูปที่ 2-10) ลัก 10หยด และใช้เข็มดอกเหมยเคาะหรือหยดเทียนบนจุดเหว,ยจง (อยู่หว่าง-กลางขาพับด้านหลังหัวเข่า ดูรูปที่2-10) และจุดเฉิงชาน (ถ้ายืนเขย่งปลายเท้าเกร็งน่อง จุดเฉิงชานจะอยู่ที่ยอดปลายแหลมรูปตัว V ควํ่าบริเวณน่อง ดูรูปที่2-11) ตามลำดับ จะได้ผลดียิ่งขึ้น จุดอินเหม็น เหว่ยจงและเฉิงชาน ไม่เพียงใช้รักษาโรคปวดประสาทนั่งได้ผลดี ยังใช้รักษาโรคปวดเอว เอวยอก และปวดขา ปวดน่องได้ผลชะงัดด้วย นอกจากนี้  เครื่องเล่นน้ำ ควรกระตุ้นจุดหยางหลิงเฉฺวียน (ดูรูปที่ 2-7) และจุดจู๋1ซาน,หลี่ (ดูรูปที่ 2-8) ประกอบกัน ถ้าอดทนใช้โกฐจุฬาลำพาแห้งรมจุดได้จะได้ผลเกินคาดยามปกติ เราควรใช้มือนวดคลึง ใช้เข็มดอกเหมยเคาะ หรือใช้เทียนหยด เพื่อกระตุ้นจุดเหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายเจ็บปวย หรือปวยหนักแล้วค่อยรักษา เพราะจะรักษายากและเสียเวลารักษามากปวดประสาทสามแฉกผู้ปวยอาการปวดประสาทสามแฉกบนใบหน้า ล่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ประสาทที่ว่านี้แยกเป็นสามแฉก ผู้ป่วยอาจปวดแฉกใดแฉกหนึ่ง

ห่วงยางแฟนซีให้เช่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น